Volební program 2014

Volební program Iniciativy Předboj.eu pro roky 2014 až 2018 vychází z Rozvojového plánu obce Předboj. Pro občany, kteří nechtějí pročítat poměrně dlouhý a podrobný dokument, jsme náš volební program vybavili obrazovou částí ze zpracovaných studií a zestručnili do čtyř základních témat.

 1. Zajištění základní infrastruktury obce
 2. Místa pro setkávání
 3. Veřejný sport
 4. Doprava, která slouží

Jejich postupným naplňováním se stane z obce Předboj dobré místo nejen pro bydlení, ale i pro život. 

 

1. - Zajištění základní infrastruktury obce

 • V obci chybí obchod a společenské prostory.
 • Obchod by měl vzniknout na pozemku U Kůlen
 • Obecní úřad bude přemístěn do rekonstruované a dostavěné hasičárny.
 • Zázemí pro technické služby obce vznikne u čistírny odpadních vod.
 • Podrobnosti viz Rozvojový plán obce Předboj

2. Místa pro setkávání,

 • Společenské prostory – Spolkový dům bude vytvořen ze stávajícího obecního úřadu.
 • V okolí nového Obecního úřadu vznikne střed obce s návsí volně navazující na původní historické jádro obce.
 • Podrobnosti viz Rozvojový plán obce Předboj

3. Veřejný sport

 • V oblasti U Kůlen vznikne kromě obchodu i zázemí pro veřejné sportoviště.
 • Jeho součástí budou dvě hřiště a "posilovna" s jednoduchým nářadím z přírodních materiálů.
 • Podrobnosti viz Rozvojový plán obce Předboj 

4. Doprava, která slouží

 • Přemístění konečné stanice autobusů ke hřišti
 • Zřízení nové zastávky u rybníka
 • Zvýšení počtu zastávek v obci na tři 
 • Podrobnosti viz Rozvojový plán obce Předboj

 

 

Obr. 1 - Situace U Kůlen - obchod (žlutá), hřiště (oranžová), posilovna (červená)

 

Obr. 2 - Nová náves s Obecním úřadem na místě původní hasičárny

Obr. 3 - Rekonstrukce a dostavba původní hasičárny na Obecní úřad

Obr. 4 - Vybudování zastávky u hřiště umožní odstranit problematické otáčení autobusů ve středu obce. Vznikne též zázemí pro řidiče.

Obr. 5 - Vybudování  zastávky u rybníku zkrátí přístupové vzdálenosti z oblasti Západní stráně. 

 

nd,