Slovo starosty o utracených úsporách

Na stránkách Iniciativy Předboj.eu předkládáme našim případným voličům své plány do budoucna a skládáme účty za uplynulé volební období těm, kteří nám již svůj hlas v roce 2010 dali. Zřejmě jste zaznamenali, že o podobný krok se snaží konkurenční uskupení nezávislých kandidátů vedené bývalou starostkou a současnou druhou místostarostkou Pavlou Příšovskou. V jejich předvolebním letáku jsme osočováni, že jsme pouze utratili peníze z účtu obce, které naspořila minulá zastupitelstva. Jak to tedy je, ptáte se možná?

Předně je třeba připomenout, že zastupitelstvo obce je sedmičlenné. Iniciativa Předboj.eu v něm má pouze čtyři zástupce. Zbylí tři pocházejí z kandidátky, kterou i v roce 2010 bývalá starostka vedla. O všech krocích a investicích za uplynulé čtyři roky se řádně a veřejně hlasovalo. Téměř bez výjimky jednohlasně pro. Ani v jednom případě nehlasovala paní Příšovská proti, ani jednou se hlasování nezdržela. Naše kroky v uplynulém období jsou i kroky jejími.

V roce 2010 jsme převzali obecní pokladnu s kladným zůstatkem ve výši pět milionů korun. Za tyto peníze jsme bez otálení postavili první část školky, která v obci chyběla a nyní slouží již čtvrtým rokem. To je pravda. Nepřipadalo nám totiž smysluplné čekat další roky na zázrak, díky němuž by se někdy v budoucnu mohla podařit stavba megalomanského multifunkčního domu s rozpočtem 42 milionů korun. Toto řešení upřednostňovala předchozí zastupitelstva a zařízení pro předškolní výchovu, které mělo být součástí této stavby, měla na seznamu slibů nejméně od roku 2002. Bývalá starostka uvádí správnou bilanci obecního hospodaření. Při ročních příjmech 9 milionů korun a nezbytných obecních výdajích zbývá skutečně na investiční výstavbu okolo 1,5 milionu ročně. Multifunkčního domu by se tak mohly budoucí generace skutečně dočkat. V horizontu třiceti let. My jsme upřednostnili Předboj pro život již nyní. Pro hlasovala i paní Příšovská.

Bývalá starostka zmiňuje v předvolebním letáku částku 13,14 milionů korun úspor. My hovoříme o částce pět milionů korun. Kde je tedy pravda? Rozdíl mezi oběma sumami (8,14 mil. Kč) je teoretická částka. Jsou to slíbené příspěvky developerů na čističku odpadních vod, ze který však byla na účtě jenom část - zhruba pět milionů korun. Kvůli špatně sepsaným smlouvám z minulých let navíc nejsou ještě všechny peníze vybrány a nové zastupitele stálo a stojí velké úsilí tyto finance zajistit. Tyto peníze jistě promítli developeři do cen pozemků a zaplatili je tedy ti, kteří si pozemky pro stavbu svého domu v Předboji koupili. O obecní úspory se tak v žádném případě nemůže jednat.  

Je škoda, že se bývalá starostka ve své bilanci soustředila pouze na uplynulé čtyři roky a ne na předcházející volební období, kdy se na vedení obce sama podílela. Mohli jsme se dozvědět, proč nebyla čistička odpadních vod až do příchodu současného vedení obce zkolaudována a kdo mohl za její nedostatečnou kapacitu a katastrofální stav. Kdo odpovídá za územní plán obce, z nějž byly vyjmuty všechny regulační nástroje k ovlivnění výstavby. Kde se vzala na okraji obce hora zeminy a kamení vytěžená při stavbě metra. Jak mohlo být veřejné osvětlení tolik let v tak havarijním stavu. Proč se o výhodách členství v Mikroregionu Mratínského potoka zmiňuje až nyní a proč nebyla obec jeho součástí už od roku 1999, kdy byl založen, nebo aspoň od roku 2006, kdy byla sama starostkou. Otázek z minulosti by bylo asi víc, ale my se chceme soustředit na přítomnost a budoucnost obce Předboj. Chceme-li však společně něco dokázat, nesmíme si o minulosti lhát.  

Ing. Karel Kodiš
starosta
lídr kandidátky Iniciativa Předboj.eu