Lež č.5 - Bezproblémová čistírna odpadních vod

Konstatování Ing. Vovse: Předvolební katastrofické scénáře Ing. Kodiše, že čistírna odpadních vod kolabuje, byly dobře cíleny, ale opět lživě. Vždyť do dnešního dne je v provozu stávající čistírna bez jakéhokoliv rozšíření kapacity.

Odpověď Ing. Karla Kodiše

Žijete v mylné představě. Doporučoval bych vám navštívit okolí čističky a zeptat se obyvatel, kteří bydlí v jejím sousedství po směru převládajících větrů. Potvrdí vám, že čistička je pravidelně přetěžována, kal je vyplachován do potoka a tato stavba pro ně není, zejména z hlediska zápachu, bezproblémovým sousedem. To, že doma spláchnete a vše odpluje, kam má, a tudíž všechno funguje, není argument důstojný člověka vašeho technického vzdělání.

Rád se s vámi podělím o všechny peripetie, které jsme museli v uplynulých čtyřech letech řešit, abychom čističku nemuseli odstavit. Snad také pochopíte, proč rekonstrukce začíná až nyní a že s volbami to nemá nic společného. Spíš s liknavostí a neodborností našich předchůdců.

Bez kolaudace 

Prvním problémem bylo, že čistička nebyla zkolaudovaná a po celé období 2006-2010, kdy vy jste byl místostarostou a paní Příšovská starostkou, fungovala ve zkušebním provozu. Téměř rok nám trvalo, než se ji podařilo zkolaudovat a uvést do trvalého provozu. 

V dalším roce jsme zjišťovali nezbytné podklady, oslovili přední odborníky a nechali zpracovat výpočty a předběžné návrhy řešení. Připravili jsme výběrové řízení na projektovou dokumentaci, zajistili stavební povolení a povolení k nakládáni s vodami. Teprve takto vybaveni jsme mohli požádat o dotaci, pokud by nějaká byla pro naše podmínky vypsána. Osobním dopisem jsem se obrátil na ředitele Státního fondu životního prostředí, vysvětlil mu naléhavost situace a požádal ho o mimořádnou dotaci.

Hlavní jistič

Mezitím jsme řešili provozní problémy celého zařízení. Vzhledem k vysokému zatížení docházelo v čističce k častým výpadkům elektrické energie. Při pátrání po příčinách jsme zjistili, že instalovaná zařízení nesouhlasí s předanými revizními zprávami. Hlavní jistič měl mít podle revize hodnotu 25A. Ve skutečnosti byl "někým" instalován jistič 32A. Ani ten ale nestačil a přívod elektrické energie přerušoval. Další zdržení tedy způsobila oficiální žádost o zvýšení hodnoty hlavního jističe na 63A. Můžete mi vysvětlit, jak jste mohl takovou věc přehlížet a zanedbat? 

Zbytečné zdržení kvůli udání

Důkazem špatného stavu čističky jsou i další problémy, se kterými se musíme vyrovnat. Například nezbytné povolení k nakládání s vodami jsme dostali pouze na omezenou dobu - do konce roku 2014. Musíme proto spěchat a jakékoli zdržení je pro nás jen další komplikací. O jednu jste se postaral i vy sám, když jste poslal udání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli chybě v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele. Chybu v zadávací dokumentaci jsme skutečně přehlédli a jedno z kvalifikačních kritérií stanovili v hodnotě, která byla ještě v roce 2012 povolena. To, že jste udání později stáhl, už nemá na průběh započatého procesu kontroly žádný vliv. Úřad musí ve věci rozhodnout a my jeho verdikt stále neznáme. Věřím ale, že vše pro občany Předboje dobře dopadne a podle plánu bude čistička v lednu 2015 už v pořádku

Na závěr jedna otázka: Vy opravdu trváte na tom, že se z mé strany jednalo o šíření poplašné zprávy? Používáte laické hodnocení stavu záměrně, nebo skutečně o fungování čističky víte tak málo?

 

Ing. Karel Kodiš
starosta obce Předboj