Lež č. 4: Dotace

Konstatování Ing. Vovse: Občané byli cíleně manipulováni hesly jako: Zajistíme dotace, na co si jen vzpomenete.

Odpověď Ing. Kodiše:

Dívám se do volebního programu Iniciativy Předboj.eu z roku 2010 a zřejmě mám jiný výtisk než vy. Máte na mysli tento? [odkaz]

V něm jsem našel pouze toto "heslo": Požádáme o dotace na všechny realizovatelné projekty, připravené stávajícím zastupitelstvem obce. Ani slovo o tom že je zajistíme. Slíbili jsme také postupnou realizaci dalších životaschopných projektů.  

Na úřadě ležely po vašem odchodu více či méně připravené čtyři projekty: 

- již zmiňovaný biokoridor (který však neřešil souvislosti v širším kontextu)

- rekonstrukce Horňátecké ulice (projekt jsme museli znovu zaměřit, aby výškově odpovídal skutečné situaci a aby byl realizovatelný)

- chodníky na Jižní Stráni (chyběly jeho některé důležité části)

- projekt polyfunkčního domu (realizační projekt za cca 800.000,- Kč).

Z těchto čtyř projektů byl po všech vyhodnoceních použitelný pouze jeden - chodníky na Jižní Stráni. Ani ten ale nebyl kompletní a musel jsem si od vás ještě zvlášť vyžádat statický výpočet můstku a rozpočet. Vzpomínáte?

Dotace

Na konci textu najdete přehled všech dotací, o které jsme v letech 2010 - 2014 požádali a u kterých jsme byli úspěšní. Pro srovnání uvádím i vaši bilanci za roky 2006-2010. Jaké objemy dotací ve "vašich" letech 2006 až 2010 čerpaly okolní obce, zjišťovat nebudu, není to podstatné a nemám na to čas. 

Mateřská škola

Z nových životaschopných projektů byla - a opět zdůrazňuji, že se souhlasem všech zastupitelů - realizována první část mateřské školy. Důvody, které nás k tomuto rozhodnutí vedly, byly mnohokrát publikovány. Neustále a do omrzení je z vaší strany opakováno, že všechno bylo umožněno jen díky dříve naspořeným prostředkům. Ano, je to tak a také jsme to několikrát řekli. 

Volné prostředky z obecní pokladny mohly být tímto způsobem použity již dávno. Místo deseti let slibování se stačilo podívat na reálnou potřebu občanů a - v té době možná i za pomoci dostupnějších dotací - ji jen postavit. To, že za „pouhým postavením a zřízením“ školky se skrývá velké množství práce mnoha lidí, si zřejmě nedovedete představit. Už jenom z toho prostého důvodu, že jste v Předboji žádnou školku nepostavil a nezřizoval.  

Polyfunkční dům

Ten si zaslouží samostatnou kapitolu. Na vypracování projektu za částku kolem 800 tisíc korun jsem nikde nenalezl podklady pro výběrové řízení na zhotovitele. Připouštím ale, že jsem možná špatně hledal. Vy, jako bývalý místostarosta, byste mě mohl správně nasměrovat.  

Dále použiji krátkou citaci z volebního programu paní Příšovské z roku 2010:

"V červnu 2010 bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Zároveň bylo zahájeno jednání o získání dotací a jednání s bankovním ústavem o nevyhnutelném úvěru na spolufinancování." 

Takže skutečně není žádným uměním zahájit jednání o získání dotací a jednání o úvěru. Celý problém vidím v tom, že jednou se jedná o úvěr na blíže neurčený podíl z částky 42 milionů korun (rozpočet na polyfunkční dům), a jednou o částku 2 miliony (úvěr na školku) v době, kdy tyto prostředky má obec na účtu a úvěr si bere jenom proto, že je to v danou chvíli výhodnější.

Paní Příšovská píše, že jste měli dotaci přislíbenu. Můžete být konkrétnější? Kde a kým byla přislíbena? Jak se to dělá, aby vám někdo "přislíbil dotaci"? Jak velké bylo riziko, že byste prostavěli úspory obce a prostředky z úvěru, a nakonec dotaci nedostali? Co byste v tom případě dělali s nedostavěným domem? Z čeho byste úvěr spláceli? Kdy by byla nakonec zřízena školka, která měla být v patře této obrovské stavby? Za dalších deset let?

Veřejná diskuse

Věřte mi, že jsem počínání Obecního úřadu v letech 2006-2010 bedlivě sledoval. Nezaznamenal jsem v té době žádnou veřejnou diskusi o nutnosti takto nákladného řešení potřeb obce. A že občané o veřejnou diskusi stojí, je zřejmé z reakcí na architektonické studie, které jsem před letošními volbami představil já. Vy jste zvolili prezentaci multifunkčního domu v rámci předvolební kampaně nikoli ve formě studie k veřejné diskusi, ale v momentě, kdy už jste měli hotový závazný projekt a stavební povolení nabylo právní moci! Není to vůči voličům příliš arogantní?

 

Ing. Karel Kodiš
starosta obce Předboj
 

 

Námi podané žádosti o dotace:

2011 - mateřská škola, biokoridor, úprava povrchu v Horňátecké ulici, podpora sportovních aktivit mládeže

Přiznaná dotace 560.000,- Kč na tepelné čerpadlo v mateřské škole, ostatní nepřiznány

2012 - biokoridor, úprava povrchu v Horňátecké ulici, umělý povrch víceúčelového hřiště

Přiznáno 150.000,- Kč na úpravu povrchu v Horňátecké ulici z potřebných 1,6 mil. Kč za neakceptovatelných podmínek, ostatní nepřiznány

2013/2014 - mateřská škola, úprava povrchu v Horňátecké ulici, biokoridor, čistírna odpadních vod, zateplení obecního úřadu

Přiznána dotace 1,2 mil. Kč na zateplení obecního úřadu, ostatní nepřiznány

Mimo oficiální žádosti a programy jsme žádali osobními dopisy ředitele SFŽP a Hejtmana Středočeského kraje o podporu na výstavbu školky a ČOV.

 

Vámi podané žádosti o dotace v období 2006-2010:

2008 - Modernizace knihovny, zlepšení služeb - spokojení čtenáři

dotace nepřiznána

2009 - Dopravně bezpečnostní opatření, rozšíření víceúčelového hřiště, likvidace černé skládky, rekonstrukce Horňátecké ulice

Přiznáno 145.504,- Kč na likvidaci skládky, ostatní dotace nepřiznány

2010 - Chodníky Předboj 3.-4. etapa

Přiznána dotace 2,563.000,- Kč 

(zdroj: předvolební rekapitulace paní Příšovské z roku 2010)