Lež č.2 - Drastické navýšení ceny stočného

Konstatování Ing. Vovse: Stočné vybírané minulým zastupitelstvem v roce 2010 bylo ve výši 1150 kč/osobu a nyní v roce 2014 je vybíráno 1400 Kč/osobu. Stočné bylo drasticky navýšeno o téměř 22%. Ze strany Ing. Kodiše - předvolební lákadlo a dobře cílená manipulace s voliči.

Odpověď Ing. Karla Kodiše:

Podsouváte mi špinavé praktiky s cenou stočného. Můžete mi vysvětlit, jak bych mohl v roce 2010 vědět, jaká bude cena za stočné v roce 2014, a tuto informaci aktivně zneužít či tímto způsobem s voliči manipulovat?

Fakta o vývoji cen za stočné:

Nevýhodná smlouva na 10 let

Vzorec, podle něhož byla určována cena za stočné provozovatelem obecní čističky, společností Stavokomplet, byl, pokud to nevíte, nezákonný. Společnost Stavokomplet zvítězila ve výběrovém řízení, které jste vypsal vy s tehdejší starostkou paní Příšovskou. Teprve poté, kdy jsme se dožadovali zrušení pro obec nevýhodné smlouvy a nebyli z vaší strany vyslyšeni, upozornili jsme na nesrovnalosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Smlouva se Stavokompletem sice nebyla zrušena, ale její rozsah a dosah byl díky nášemu podnětu významně zredukován. Naše stížnost byla tedy oprávněná. Původní a vámi prosazovaná smlouva měla mít platnost deset let, díky našemu zásahu trvala pouze třicet měsíců. Až do roku 2012 ale i tak ceny stočného určovala a zvyšovala společnost, kterou jsme "zdědili" po vás. Jak by se ceny vyvíjely, kdybychom se stali vaším rozhodnutím rukojmím soukromé firmy na dlouhých deset let, se můžeme jenom dohadovat.

Hrušky a jablka

Současný výpočet ceny stočného je plně v souladu s § 36 odst. 5 a 7 zákona č. 274/2001 Sb, a vychází ze skutečné spotřeby vody na osobu. Nemůžete tedy při nejlepší vůli srovnávat jiné údaje než cenu za 1 m3. Ostatní je srovnávání nesrovnatelného, což by vám mělo být při vašem vzdělání zřejmé. Ono to ale takto podáno „lépe vypadá“.

Vývoj cen 

V roce 2010 byla cena za 1m3 odpadní vody s 10% DPH 29,80 Kč/m3, ve výši 2,31 Kč dotována obcí. V ceně nebylo zahrnuto nájemné čistírny odpadních vod.    

V roce 2011 byla cena stočného upravena na 32,38 Kč/m3 vč. DPH - viz přiložená důvodová zpráva z 30. 1. 2012 - ke stažení níže. Ve shodném zápisu je vysvětleno zvýšení ceny pro rok 2012 ze strany společnosti Stavokomplet na 44,69 Kč/m3 vč. DPH při platbě nájemného. 

Pokud tedy někdy došlo k "drastickému navýšení ceny stočného" (o celých 50 %) bylo to v roce 2012, kdy ale zároveň došlo ke změně směrných čísel z 45 na 35 m3/rok a osobu, a sazba DPH byla zvýšena z 10% na 14%.

Stočné naopak zlevnilo 

Po převzetí čističky obcí do vlastního provozu byla cena stočného stanovena na rok 2013 a 2014 ve výši 40 Kč/m3 vč. DPH. 

Došlo tedy ke snížení ceny pro obyvatele o 4,31 Kč/m3 ve srovnání s nabídkou po vás "zděděného" provozovatele, za shodných cenových a právních podmínek. 

 

Ing. Karel Kodiš

 

Příloha: Důvodová zpráva z 30. 1. 2012 - stočné 2012 - strana 1

Příloha: Důvodová zpráva z 30. 1. 2012 - stočné 2012 - strana 2