Co se podařilo v letech 2010-14

Výstavba, veřejná zeleň, životní prostředí

 • Dokončili jsme dvoutřídní mateřskou školu, včetně nové elektrické přípojky
 • Zkolaudovali jsme stávající čistírnu odpadních vod a uvedli ji do trvalého provozu
 • Zhotovili jsme projektovou dokumentaci pro rekonstrukci čistírny odpadních vod, máme stavební povolení, je ukončeno výběrové řízení na dodavatele, podepsána smlouva. Rekonstrukce začne v říjnu 2014.
 • Provizorně jsme upravili Horňáteckou ulici
 • Provedli jsme výměnu elektrických zařízení v rozvaděčích veřejného osvětlení
 • Opravili jsme povrch komunikací v ulicích U Prutníku, Na Jaroši a Krátké
 • Zrekonstruovali jsme zasedací místnost obecního úřadu, včetně nových elektrických rozvodů
 • Zřídili jsme elektrickou přípojku u rybníka
 • ČEZ připravuje výstavbu odběrného místa pro orientační osvětlení na odbočce do Předboje za silnice č. I/9
 • Provedli jsme za účasti zájemců z řad občanů výsadbu zeleně v ulicích Východní Stráň, U Prutníku, Kojetická, Hlavní, Nová
 • Vybudovali jsme dětské hřiště v ul. Spojovací
 • Probíhá výstavba prvního venkovního cvičiště
 • Upravili jsme les mezi hřištěm a ulicí Pod Hřištěm
 • Proběhla modernizace obecního rozhlasu
 • Podařilo se nám zastavit další pokračování budování skládky v jihovýchodní části katastru obce
 • Ve spolupráci s občany jsme zkolaudovali Zahradní ulici
 • Zavedli jsme službu sekání nezastavěných parcel za úplatu

Úspora provozních nákladů obce

 • Změnili jsme dodavatele el. energie
 • Provedli jsme pasportizaci kompletního osvětlení
 • Změnili jsme dodavatele služeb svozu a likvidace komunálního odpadu, které tak zlevnily pro občany i pro obec
 • Snížili jsme cenu stočného i přes odstranění dotace obce
 • Zavedli jsme elektronické bankovnictví
 • Změnili jsme telefonního operátora a dodavatele internetového připojení

Informovanost občanů

 • Modernizovali jsme internetové stránky obce, zavedli jsme možnost diskuse občanů
 • Vydáváme obecní zpravodaj

Zaměstnanost

 • Vytvořili jsme 11 nových pracovních míst v mateřské škole
 • Pravidelně zaměstnáváme sezónní pracovníky na výpomoc při údržbě veřejné zeleně
 • Vytvořili jsme další pracovní místo v čistírně odpadních vod

Doprava

 • Zavedli jsme autobusové spojení do Neratovic, včetně školních spojů
 • Provádíme opatření ke zvýšení bezpečnosti v obytných zónách

Bezpečnost

 • Zřídili jsme obecní policii, která dohlíží na pořádek v obytných zónách (psi, parkování), na dodržování rychlosti při průjezdu obcí, provádí preventivní činnost

Projektová dokumentace

 • Zhotovili jsme digitální technickou mapu sítí v obci
 • Dokončili a opravili jsme dokumentaci ulice Horňátecké
 • Máme rozvojové plány pro střed obce a lokalitu U kůlen
 • Zastávky autobusu, včetně získání pozemků
 • Je zhotovena dokumentace skládky v jihovýchodní části katastru obce
 • Zhotovena dokumentace na stavbu biokoridoru
 • Zhotovena dokumentace na zateplení obecního úřadu  

Hospodaření s nemovitým majetkem

 • Provedli jsme hloubkovou inventuru nemovitého majetku obce a pracujeme na nápravě nedostatků
 • Jednáme o převedení některých pozemků do vlastnictví obce (skládka, autobusové zastávky, budoucí cesta okolo obce)
 • Do vlastnictví obce jsme získali komunikaci v Zahradní ulici
 • Prodali jsme pozemky pod elektrickými zařízeními ČEZ

Dotace

Podané žádosti

2011 - mateřská škola, biokoridor, úprava povrchu v Horňátecké ulici, podpora sportovních aktivit mládeže

Přiznaná dotace 560.000,- Kč na tepelné čerpadlo v mateřské škole, ostatní nepřiznány

2012 - biokoridor, úprava povrchu v Horňátecké ulici, umělý povrch víceúčelového hřiště

Přiznáno 150.000,- Kč na úpravu povrchu v Horňátecké ulici z potřebných 1,6 mil. Kč za neakceptovatelných podmínek

2013/2014 - mateřská škola, úprava povrchu v Horňátecké ulici, biokoridor, čistírna odpadních vod, zateplení obecního úřadu

Mimo oficiální žádosti a programy jsme žádali osobními dopisy ředitele SFŽP a Hejtmana Středočeského kraje o podporu na výstavbu školky a ČOV.

Přiznána dotace 1,2 mil. Kč na zateplení obecního úřadu